NAPISZ DO NAS!


* pola wymagane

ESG Grupa Mediala Sp. z o.o.

ul.Ponurego 54
       26-110 Skarżysko-Kamienna

pon - pt 9:00 - 18:00

biuro@esg.biz.pl

+48 41 308 03 02

NIP 663-18-68-372

REGON 260650765

KRS 0000461937


OBSŁUGA KLIENTA

+48 577 548 413

pawel@esg.biz.pl

FILMY I ANIMACJE

+48 882 037 444

rafal@esg.biz.pl

REKRUTACJA

+48 41 308 03 02

praca@esg.biz.plOd 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, poniżej podajemy najistotniejsze zagadnienia, o jakich powinniście Państwo wiedzieć w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest ​Spółka ESG Grupa Medialna Sp.z o.o. , ul. Ponurego 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Możesz się z nami skontaktować pod numerem: ​41 3080302 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ​biuro@esg.biz.pl

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z podjęciem z nami współpracy lub w związku z podjęciem współpracy przez Twojego Pracodawcę lub Zleceniodawcę. Najczęściej jest to Twoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko służbowe oraz dane pracodawcy. Jeśli jesteś niezależnym przedsiębiorcą przetwarzamy także Twój numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, adres siedziby oraz numer rachunku bankowego.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne i czas przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych:

  1.  wykonanie łączącej Strony Komunikacja w celu realizacji umowy z inną osobą niż ta, z
  2. którą umowa została zawarta np. upoważnionymi do kontaktu pracownikami

Podstawy prawne: Okres przetwarzania:

art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. do czasu wygaśnięcia danej umowy, a przetwarzanie jest niezbędne po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to

wykonania umowy, której stro
jest osoba, której dane dotyczprzykład w celu dochodzenia

prawem wymagane lub dozwolone na

ewentualnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do czasu zakończenia współpracy lub dla celów wynikających z zgłoszenia skutecznego sprzeciwu uzasadnionych interesów przez osobę, której dane dotyczą administratora.

Komunikacja w celu podtrzymania relacji biznesowych
Przetwarzanie danych osób upoważnionych do reprezentacji np. pełnomocników, czy członów zarządu zawierających umowę przesyłanie informacji o

Art. 6 ust. 1 lit. a) – ​osoba,
3 ofertach oraz marketingowych której dane dotyczą wyraziła do czasu cofnięcia zgody

w przypadku przesyłania ich zgodę na przetwarzanie drogą elektroniczną

Komu powierzamy dane?

W prowadzeniu działalności wspierają nas podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez nas oraz podmiotom świadczące usługi związane z bieżącą działalnością.

Zdarza się, że powierzamy Twoje dane osobowe tym podmiotom.

Udostępniamy je jednak na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Podmioty te przetwarzają Twoje dane wyłącznie zgodnie z naszym poleceniem i do realizacji umówionego celu.

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Może jednak się okazać, że w przypadku ich niepodania nasza współpraca nie będzie możliwa.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

● prawo żądania sprostowania danych

● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

● prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

● prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

● prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.